Home

Bevoegdheden

Binnenlands bestuur
Ingrid pleit voor een moderne, performante overheid, die haar eigen werking kritisch onder de loep durft te nemen met het oog op een optimale dienstverlening.
Groen Ruimtelijk beleid
Een duurzame inrichting van onze ruimte is een hefboom voor schone lucht, proper water, betaalbare landbouwgronden, biodiversiteit, minder economische schade door overstromingen, ruimte voor bosuitbreiding en voor hernieuwbare energie, ...

Actueel

Ingrid Pira dient een motie in voor de erkenning van Vilvoorde als centrumstad.

Vandaag wordt in het Vlaams Parlement de beleidsnota Binnenlands Bestuur van minister Liesbeth Homans (N-VA) besproken. Groen grijpt die gelegenheid aan om een motie in te dienen, waarin de partij vraagt om Vilvoorde als centrumstad te erkennen. De stad wil dat al lang, maar...

Vlaams minister voor leefmilieu Joke Schauvliege zal vroeger dan voorzien onderzoeken wat de impact is van het verhoogde aantal vluchten op de luchthaven van Deurne. Dat blijkt uit een antwoord van de minister na een open brief van Vlaams parlementslid Ingrid Pira. Zij noteerde een stijgend aantal klachten door de nieuwe vluchten.

Klik op de link onderaan om het item op atv te...

Vlaanderen is koning van de lintbebouwing. Dat wordt algemeen erkend. Maar de vraag hoe groot de maatschappelijke kost is van deze verspreidde bouwwoede kan niemand vandaag beantwoorden. Uit de weinige info die er is blijkt dat deze schaduwkost nochtans bijzonder groot moet zijn. Een antwoord van minister Schauvliege op een vraag van Ingrid Pira over de rioleringskosten in het...