Home

Bevoegdheden

Binnenlands bestuur
Ingrid pleit voor een moderne, performante overheid, die haar eigen werking kritisch onder de loep durft te nemen met het oog op een optimale dienstverlening.
Ingrids hart klopt voor dorpen en steden met een hoge levenskwaliteit. Daarom zet ze zich in voor meer verkeersveiligheid, minder fijn stof en CO2.
Groen Ruimtelijk beleid
Een duurzame inrichting van onze ruimte is een hefboom voor schone lucht, proper water, betaalbare landbouwgronden, biodiversiteit, minder economische schade door overstromingen, ruimte voor bosuitbreiding en voor hernieuwbare energie, ...

Actueel

Dat deed Bart De Wever in Reyerslaat van woensdag 10 december 2014.

Even kort wat voorgeschiedenis. De kritiek op het regeringsbeleid en de betoging en stakingen hebben alvast één ding voor velen duidelijk gemaakt : dit beleid is in haar visie en besparingen onevenwichtig en onrechtvaardig. Best vervelend voor zeker regeringspartij CD&V die zich bedreigd voelt door haar ACW-...

Op voorstel van de Groen-fracties van Borsbeek en Mortsel gaf de uitbater van luchthaven van Deurne, Egis, gisteren een toelichting aan de gemeenteraden van beide gemeenten. Bedoeling was om een concreet zicht te krijgen op de verdere ontwikkeling van de luchthaven en om een antwoord te krijgen op de vragen van de omwonenden rond deze ontwikkelingen en de mogelijke impact daarvan op beide...

Maandag 8 december 2014 was er een provinciedebat in de kleine zaal van de Arenberg in Antwerpen, georganiseerd door VVJ-Antwerpen. Het leerde me vooral dat er onenigheid binnen de regeringspartijen is over de “afslanking” van de provincies. Vooral Ludwig Caluwé (CD&V) kwam er onomwonden voor uit dat hij het niet eens is met wat er in het Vlaams Regeerakkoord daarover staat. Wat ook...