Home

Bevoegdheden

Binnenlands bestuur
Ingrid pleit voor een moderne, performante overheid, die haar eigen werking kritisch onder de loep durft te nemen met het oog op een optimale dienstverlening.
Groen Ruimtelijk beleid
Een duurzame inrichting van onze ruimte is een hefboom voor schone lucht, proper water, betaalbare landbouwgronden, biodiversiteit, minder economische schade door overstromingen, ruimte voor bosuitbreiding en voor hernieuwbare energie, ...

Actueel

Verharding Vlaanderen - een overzicht

 

Om verharding en overstromingen tegen te gaan, zou Schauvliege moeten schrappen in de 13.000 ha woonuitbreidingsgebieden, maar ze is dit niet van plan

 

Toen de minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) een betonstop in 2050 in het vooruitzicht stelde, waren de reacties bijna unaniem: een betonstop is nodig, maar 2050 is veel te laat. Er is...

In de discussie over de integratie van OCMW’s in gemeentebesturen, is de discussie over de actor- en regierol cruciaal. Mag een OCMW bijvoorbeeld nog langer zelf een woonzorgcentrum oprichten of niet? Mag een gemeentebestuur nog zelf een kinderopvang oprichten of niet? Kortom : mogen openbare besturen zo’n initiatieven nog zelf nemen (actor), of houden ze het bij coördineren? Volgens...

Mortselse Groen-raadsleden solidair met Antwerpenaar

 

De Mortselse gemeenteraad van 24 mei 2016 keurde een overeenkomst tussen het Mortselse stadsbestuur en BAM goed voor een compensatiebos in Mortsel wanneer het Antwerpse St. Annabos gekapt wordt voor de aanleg van de Oosterweelverbinding. Het gaat over de aanplant van iets minder dan 1 ha in Mortsel tussen het...