Home

Bevoegdheden

Binnenlands bestuur
Ingrid pleit voor een moderne, performante overheid, die haar eigen werking kritisch onder de loep durft te nemen met het oog op een optimale dienstverlening.
Groen Ruimtelijk beleid
Een duurzame inrichting van onze ruimte is een hefboom voor schone lucht, proper water, betaalbare landbouwgronden, biodiversiteit, minder economische schade door overstromingen, ruimte voor bosuitbreiding en voor hernieuwbare energie, ...

Actueel

Op 3 januari 2017 pakt CEO van de luchthaven Antwerpen Marcel Buelens uit met een recordaantal passagiers : 276.311 in 2016. Dit tov het vorige recordjaar 2001 waarin 273.208 passagiers geteld werden.  Probleem alleen was dat de statistieken op de website van de luchthaven eind november 2016 afklokten op ‘maar’ 254.000 passagiers. En zo werd het mysterie van de ontbrekende 22.000 passagiers...

CEO Marcel Buelens pakt uit met een recordaantal passagiers van 276.000 in 2016.  De cijfers van december zijn echter niet te verifieren, wat betekent dat er  volgens een vlugge rekensom in december 2016 22.000 passagiers moeten geweest zijn.  Tot november 2016 waren er volgens de website van Antwerpairport in totaal immers 254.000 passagiers.

Buelens zal met veel overtuigend...

Het ziet er niet goed uit voor de betonstop die minister Schauvliege enkele maanden geleden lanceerde. Tijdens de commissie leefmilieu dinsdag 11 oktober bleek immers dat de minister haar meerderheid niet onder controle heeft over de aangekondigde schrapping van woonuitbreidingsgebieden. Voor N-va kan er van de 12.000 ha nog onbebebouwd woonuitbreidingsgebied in Vlaanderen vlotjes 10.000 ha...