Home

Bevoegdheden

Binnenlands bestuur
Ingrid pleit voor een moderne, performante overheid, die haar eigen werking kritisch onder de loep durft te nemen met het oog op een optimale dienstverlening.
Ingrids hart klopt voor dorpen en steden met een hoge levenskwaliteit. Daarom zet ze zich in voor meer verkeersveiligheid, minder fijn stof en CO2.
Groen Ruimtelijk beleid
Een duurzame inrichting van onze ruimte is een hefboom voor schone lucht, proper water, betaalbare landbouwgronden, biodiversiteit, minder economische schade door overstromingen, ruimte voor bosuitbreiding en voor hernieuwbare energie, ...

Actueel

Gisteren maakte de ETSC bekend dat er per jaar 1900 mensen sterven op Europese autosnelwegen. Dat is 7 % van het totaal aantal dodelijke verkeersslachtoffers in de EU. In Vlaanderen vallen er 12,5 % van het totaal aantal dodelijke verkeersslachtoffers op Vlaamse autosnelwegen. Hier kan de reactie zijn : “Normaal, want Vlaanderen heeft in verhouding meer autosnelwegen, dus is het aantal...

De omgevingsvergunning – een integratie van stedenbouwkundige- en milieuvergunning – waarvan al sinds de jaren ’80 sprake is en dat in se een zeer krachtig instrument is - dreigt een valse start te nemen. Er duiken problemen op met een te korte overgangsperiode, met te weinig ondersteuning en met de digitalisering. Dat concludeert Vlaams Parlementslid Ingrid Pira na een vraag om uitleg in de...

Het zijn gevoelige tijden. Vorige week de terroristische aanslagen in Parijs en op 15 januari ’ s avonds de anti-terrorismeacties van de politie in België.

En tussenin een mooi verhaal over treincontroleurs die het verschil maken. Ik wilde op 15 januari 2015 om  17.00 uur de trein nemen in Brussel-Centraal richting Oude-God in Mortsel. Trein vertraagd en uiteindelijk wordt het een L...