Home

Bevoegdheden

Binnenlands bestuur
Ingrid pleit voor een moderne, performante overheid, die haar eigen werking kritisch onder de loep durft te nemen met het oog op een optimale dienstverlening.
Groen Ruimtelijk beleid
Een duurzame inrichting van onze ruimte is een hefboom voor schone lucht, proper water, betaalbare landbouwgronden, biodiversiteit, minder economische schade door overstromingen, ruimte voor bosuitbreiding en voor hernieuwbare energie, ...

Actueel

Negatief advies raad van state ocmw : hervormingen Homans in het slop ?

 

Het negatief advies van de raad van state over de inkanteling van de ocmw’s in de gemeenten zet ongetwijfeld ontzettend veel kwaad bloed bij de 308 steden, gemeenten en ocmw’s. “De hervormingen van minister Homans geraken in het slop”, zegt Ingrid Pira. “Telkens zien we hetzelfde patroon, of het nu...

                                                                

Heeft Vlaams ombudsman Bart Weekers zelf aan de alarmbel getrokken ? In het laatste jaarverslag van zijn mandaat heeft hij in elk geval een heel scherpe passage geschreven over het spreekrecht van de Vlaamse ambtenaren. Of liever het gebrek daaraan, de beknotting ervan, zeg maar. “Het moet me van het hart”, schijft hij...