Home

Bevoegdheden

Binnenlands bestuur
Ingrid pleit voor een moderne, performante overheid, die haar eigen werking kritisch onder de loep durft te nemen met het oog op een optimale dienstverlening.
Groen Ruimtelijk beleid
Een duurzame inrichting van onze ruimte is een hefboom voor schone lucht, proper water, betaalbare landbouwgronden, biodiversiteit, minder economische schade door overstromingen, ruimte voor bosuitbreiding en voor hernieuwbare energie, ...

Actueel

Tijdens de begrotingsbesprekingen sprak Axel Ronse, Vlaams parlementslid voor N-VA, zijn ongerustheid uit over de richting waar het Vlaamse beleid Ruimtelijk beleid lijkt uit te gaan. Een gevoel dat Ingrid Pira sterk herkent. Ze sprak dan ook haar waardering uit voor de tussenkomst van het parlementslid. 

 

“Wie wil er in de commissie binnenland zitten ?” vroeg onze fractieleider nu anderhalf jaar geleden aan het begin van de nieuwe Vlaamse regeerperiode. Nog voor hij was uitgesproken stak mijn vinger al omhoog. “Zeker van ?” klonk het verder geamuseerd en ook de collega’s in de fractie konden een glimlach niet onderdrukken. Want “de commissie binnenland” loopt haar reputatie ‘niet sexy, zeker...

Ingrid Pira over luchthaven

De CEO van de luchthaven in Deurne, Marcel Buelens, verklaarde in de pers dat, als het van hem afhangt, de startbaan van Antwerpen 40 meter wordt opgeschoven richting Borsbeek. Voor Ingrid Pira, Vlaams parlementslid voor Groen, kan daar geen sprake van zijn. “Zijn voorstel is gewoon een stap verder in de richting van een ongebreidelde groei van een luchthaven in een dichtbevolkte buurt....