Home

Bevoegdheden

Binnenlands bestuur
Ingrid pleit voor een moderne, performante overheid, die haar eigen werking kritisch onder de loep durft te nemen met het oog op een optimale dienstverlening.
Ingrids hart klopt voor dorpen en steden met een hoge levenskwaliteit. Daarom zet ze zich in voor meer verkeersveiligheid, minder fijn stof en CO2.
Groen Ruimtelijk beleid
Een duurzame inrichting van onze ruimte is een hefboom voor schone lucht, proper water, betaalbare landbouwgronden, biodiversiteit, minder economische schade door overstromingen, ruimte voor bosuitbreiding en voor hernieuwbare energie, ...

Actueel

De deur staat op een kier volgens Ingrid Pira, het gemeenteraadslid en Vlaams parlementslid voor groen is niet te spreken over de aanleg van een nieuw parkeerterrein aan de luchthaven van Deurne. Zonder vergunning, zegt ze. De opdrachtgever beroept zich op het vrijstellingsbesluit. Maar hoe rekbaar is dat besluit. Ze interpelleerde Vlaams minister voor ruimtelijke ordening Joke Schauvliege....

foto geparkeerde wagens

De Mortselse groen-fractie dient een klacht in bij het Agentschap Inspectie  RWO over de aanleg zonder bouwvergunning van een parking voor 520 auto's op de terreinen van de luchthaven van Antwerpen op Mortsels grondgebied. De klacht werd ingediend op donderdag 16 april 2015. Je kan de klacht hieronder nalezen. 

 

 

Klacht bij Agentschap Inspectie RWO over...

Verkeersknooppunt Gent

Minister van omgeving Joke Schauvliege zal de termijn die steden en gemeenten krijgen om zich klaar te maken voor de omgevingsvergunning, verlengen. Eerder was de minister van plan om die termijn te halveren, maar daarop kwam veel protest van o.m. VVSG en oppositie.

Groen-Parlementslid Ingrid Pira drong aan op een verlenging van de termijn, zodat de nieuwe omgevingsvergunning ten...