Home

Bevoegdheden

Binnenlands bestuur
Ingrid pleit voor een moderne, performante overheid, die haar eigen werking kritisch onder de loep durft te nemen met het oog op een optimale dienstverlening.
Ingrids hart klopt voor dorpen en steden met een hoge levenskwaliteit. Daarom zet ze zich in voor meer verkeersveiligheid, minder fijn stof en CO2.
Groen Ruimtelijk beleid
Een duurzame inrichting van onze ruimte is een hefboom voor schone lucht, proper water, betaalbare landbouwgronden, biodiversiteit, minder economische schade door overstromingen, ruimte voor bosuitbreiding en voor hernieuwbare energie, ...

Actueel

Op voorstel van Groen-parlementslid Ingrid Pira om ook VTM te vragen om niet langer flitscontroles aan te kondigen, heeft Mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) positief geantwoord: Hij heeft een gesprek aangevraagd met VMMa om hen dit te vragen. Minister Weyts was het donderdagnamiddag in commissie eens met Groen-parlementslid Pira dat dit geen element van concurrentie mag zijn.

De...

Ook dit jaar moest de voorzitter van de Raad voor Vergunningsbetwistingen – zijn openingszin : “alles kan beter” – toegeven dat de achterstand bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen groot is. Zeker bij de “oude” dossiers is de achterstand aanzienlijk : van de 1790 dossiers die in 2009 en 2010 werden ingediend zijn er nog 535 of 30 % niét afgesloten. Dit ondanks de stoere uitspraak van de...