Home

Bevoegdheden

Binnenlands bestuur
Ingrid pleit voor een moderne, performante overheid, die haar eigen werking kritisch onder de loep durft te nemen met het oog op een optimale dienstverlening.
Groen Ruimtelijk beleid
Een duurzame inrichting van onze ruimte is een hefboom voor schone lucht, proper water, betaalbare landbouwgronden, biodiversiteit, minder economische schade door overstromingen, ruimte voor bosuitbreiding en voor hernieuwbare energie, ...

Actueel

En hoe is het nu – na die hele heisa rond de boskap rond Essers – gesteld met onze ruimtelijke ordening ? Absoluut niet goed. Per dag verdwijnt er in Vlaanderen 6 hectare of 9 voetbalvelden open ruimte. Is de regering van plan om het geweer van schouder te veranderen en daar iets aan te veranderen ? Neen.

Regelmatig schuiven ook parlementsleden van de meerderheid op hun stoel in de...

“Ik pas voor langdurig onderzoek naar lintbebouwing”. Met die woorden veegde minister Schauvliege gisteren de vraag van vlaams parlementslid Ingrid Pira van tafel. Nochtans was het een expliciete vraag van de adviesraad ruimtelijke ordening (SARO). Parlementslid Ingrid Pira : “de typisch vlaamse fenomenen van lintbebouwing en verspreide bebouwing zorgen voor aanzienlijke maatschappelijke...

In antwoord op een schriftelijke vraag (5 februari 2016) van Vlaams Parlementslid Ingrid Pira antwoordt minister Ben Weyts dat het aantal klachten over de luchthaven van Deurne in 2015 504 bedraagt. Het gaat hier om “unieke personen”, d.w.z. dat abstractie gemaakt werd van mensen die meer dan 1 klacht indienden.

Hiermee stijgt het aantal klachten van 39 in 2012, 20 in 2013 en 36 in...