Home

Bevoegdheden

Binnenlands bestuur
Ingrid pleit voor een moderne, performante overheid, die haar eigen werking kritisch onder de loep durft te nemen met het oog op een optimale dienstverlening.
Groen Ruimtelijk beleid
Een duurzame inrichting van onze ruimte is een hefboom voor schone lucht, proper water, betaalbare landbouwgronden, biodiversiteit, minder economische schade door overstromingen, ruimte voor bosuitbreiding en voor hernieuwbare energie, ...

Actueel

Het ziet er niet goed uit voor de betonstop die minister Schauvliege enkele maanden geleden lanceerde. Tijdens de commissie leefmilieu dinsdag 11 oktober bleek immers dat de minister haar meerderheid niet onder controle heeft over de aangekondigde schrapping van woonuitbreidingsgebieden. Voor N-va kan er van de 12.000 ha nog onbebebouwd woonuitbreidingsgebied in Vlaanderen vlotjes 10.000 ha...

Verharding Vlaanderen - een overzicht

 

Om verharding en overstromingen tegen te gaan, zou Schauvliege moeten schrappen in de 13.000 ha woonuitbreidingsgebieden, maar ze is dit niet van plan

 

Toen de minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) een betonstop in 2050 in het vooruitzicht stelde, waren de reacties bijna unaniem: een betonstop is nodig, maar 2050 is veel te laat. Er is...

In de discussie over de integratie van OCMW’s in gemeentebesturen, is de discussie over de actor- en regierol cruciaal. Mag een OCMW bijvoorbeeld nog langer zelf een woonzorgcentrum oprichten of niet? Mag een gemeentebestuur nog zelf een kinderopvang oprichten of niet? Kortom : mogen openbare besturen zo’n initiatieven nog zelf nemen (actor), of houden ze het bij coördineren? Volgens...