Home

Bevoegdheden

Binnenlands bestuur
Ingrid pleit voor een moderne, performante overheid, die haar eigen werking kritisch onder de loep durft te nemen met het oog op een optimale dienstverlening.
Ingrids hart klopt voor dorpen en steden met een hoge levenskwaliteit. Daarom zet ze zich in voor meer verkeersveiligheid, minder fijn stof en CO2.
Groen Ruimtelijk beleid
Een duurzame inrichting van onze ruimte is een hefboom voor schone lucht, proper water, betaalbare landbouwgronden, biodiversiteit, minder economische schade door overstromingen, ruimte voor bosuitbreiding en voor hernieuwbare energie, ...

Actueel

Het zijn gevoelige tijden. Vorige week de terroristische aanslagen in Parijs en op 15 januari ’ s avonds de anti-terrorismeacties van de politie in België.

En tussenin een mooi verhaal over treincontroleurs die het verschil maken. Ik wilde op 15 januari 2015 om  17.00 uur de trein nemen in Brussel-Centraal richting Oude-God in Mortsel. Trein vertraagd en uiteindelijk wordt het een L...

kruispunt gewestweg

De Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid (PCV) werkt veel beter voor Gent dan voor Antwerpen. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid Ingrid Pira (Groen).

De PCV, zit ingebed in het Agentschap Wegen en Verkeer en onderzoekt kleinschalige maatregelen die de verkeersveiligheid op Vlaamse gewestwegen moeten verhogen. Steden en gemeenten,...

Een gas-boete van 350 euro voor wie op de burgemeester scheldt. In Doornik is het vanaf 1 januari realiteit.

"Er ver over", vindt Ingrid Pira. Je kan ook anders met boze burgers omgaan, vertelt ze aan ATV. Bekijk de reportage hier.