20 feb 2019

België geeft jaarlijks 610 miljoen indirecte subsidies voor vliegverkeer

België geeft jaarlijks 610 miljoen indirecte subsidies voor vliegverkeer

De luchtvaart is, afhankelijk van de berekeningswijze, momenteel verantwoordelijk voor zo’n 2,5 tot 5 procent van het broeikaseffect. De snelle groei zet de luchtvaart op weg om tegen 2050 verantwoordelijk te zijn voor enkele malen dat percentage. De International Civil Aviation Organization (ICAO) schat zelf dat de uitstoot van de luchtvaartsector op weg is om, vergeleken met 2005, met 300 procent te stijgen tegen 2050.

Al enkele maanden blijkt dat de Nederlandse regering volop inzet op een vliegtaks, zowel op nationaal als op Europees niveau. Op dinsdag 12 februari bracht Nederland dit voor het eerst ter sprake op een Raad van Ministers, waar zowel Finland, België als Frankrijk hun voorzichtige steun voor dit voorstel uitten. In april, op een informele samenkomst van Europese ministers van Financiën in Boekarest, zal het voorstel van Nederland meer ten gronde besproken worden.

Het voorlopige Nederlandse voorstel gaat uit van een belasting van 7 euro per vliegticket voor korte vluchten die in de Europese Unie opstijgen of door de EU passeren. Dat wordt mogelijk uitgebreid tot 22 euro voor middellange vluchten en 40 euro voor lange vluchten. Naar schatting zou een dergelijke heffing de Nederlandse schatkist alleen al voorzien van zo’n 200 miljoen euro per jaar, geld dat kan worden ingezet voor duurzame initiatieven die kunnen bijdragen tot het behalen van de klimaatdoelstellingen van Parijs. De Nederlandse regering heeft evenwel ook reeds gezegd dat ze openstaat voor andere suggesties.

Vlaams Klimaatbeleidsplan

Eind november stelde de toenmalige minister van Leefmilieu dat ze werk wilde maken van een luchtvaarttaks. Dit komt overeen met de passage uit het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030 die als dusdanig ook werd opgenomen in het ontwerp van het Nationaal Energie- en Klimaatplan 2030 dat het Overlegcomité op 19 december 2018 goedkeurde en dat op 31 december 2018 werd overgemaakt aan de Europese Commissie. De relevante passage luidt als volgt:

“Het doel is om via fiscale maatregelen de externe milieukosten van luchtvaartactiviteiten te internaliseren. Zo kunnen we initiatieven die op Europees niveau zouden worden ondernomen om op een geharmoniseerde manier accijnzen op kerosine en/of een heffing op vliegtuigtickets in te voeren ondersteunen. In afwachting van een Europees initiatief t.a.v. een heffing op vliegtuigtickets, zullen we in overleg met de buurlanden onderzoeken of, en op welke wijze een heffing op vliegtuigtickets kan geïntroduceerd worden door een groep van landen, waarbij de hoogte van de heffing afhangt van de afstand van de vlucht. Op die manier wensen we in eerste instantie de externe kosten van vluchten binnen Europa te internaliseren. In tweede instantie kan ook de optie voor een heffing op vluchten buiten de EU onderzocht worden.”

Het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030 raakt dus ook de optie aan om een heffing op vluchten buiten de EU te onderzoeken. Toch stelt de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement nog met enige regelmaat instemmingsdecreten voor luchtvaartverdragen voor waarin de mogelijkheid op bijvoorbeeld een kerosinetaks expliciet wordt uitgesloten. Ondanks deze paragraaf in het Vlaams Klimaatbeleidsplan, weigerde de minister van Mobiliteit recent nog om op vragen over dit verbod in te gaan.

Het World Wildlife Fund (WWF) heeft op 19 februari nog een interessante studie uitgebracht, waaruit blijkt dat we elk jaar heel wat miljoenen mislopen door het niet heffen van accijnzen op kerosine en BTW op vliegtickets. Voor België wordt dat bedrag op 610 miljoen euro per jaar geschat. Daar zouden we heel wat andere duurzame initiatieven mee kunnen nemen.

Het mag niet bij beloftes of symbolische initiatieven blijven

 

Op navraag beloofde Koen Van den Heuvel op 19 februari het volgende: "als een Europees initiatief zou uitblijven, zal het Vlaamse Gewest binnen België pleiten voor een initiatief, in overleg met de buurlanden. Dat werd, op vraag van het Vlaamse Gewest, reeds zo voorzien in het ontwerp van het Nationaal Energie- en Klimaatplan. Op 5 maart zullen we dit in de Europese Leefmilieuraad aan bod brengen. Komt er geen volwaardig Europees initiatief, dan gaan we binnen België over mogelijke initiatieven praten – eerst met de andere gewesten, en dan met de buurlanden. We houden daarbij het Nederlands voorstel in het achterhoofd."

Dat is een positief signaal. Alles zal nu afhangen van de snelheid en de inhoud van de concrete voorstellen, want we kunnen ons niet langer veroorloven jaarlijks honderden miljoenen indirecte subsidies te geven die onze klimaatdoelstellingen in gevaar brengen. Het mag niet bij beloftes of symbolische initiatieven blijven

Wat met de miljoenen rechtstreekse subsidies voor onrendabele regionale luchthavens?


Wanneer het gaat over de aberraties binnen het vliegen en over de uitzonderingen op accijnzen en btw-regimes kan ik het niet laten om te verwijzen naar de rare situatie dat men wel begint na te denken over vliegen op een goede manier, maar dat specifiek de regionale luchthaven van Deurne nog elk jaar miljoenen euro subsidies krijgt hoewel die luchthaven niet kan aantonen dat ze ooit rendabel kan zijn. Dat zeggen de experten ook. We zien dat fuifbussen en dergelijke worden afgebouwd, terwijl men wel een goedkoop vliegticket voor een weekend naar bijvoorbeeld Ibiza kan kopen. Dat zijn allemaal realiteiten die weergeven dat de wereld een beetje op zijn kop staat. Daar moet aan gewerkt worden vanuit de politiek om alles op het juiste spoor te krijgen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren