29 sep 2015

Hoe bruisend en onafhankelijk wordt de nieuwe Bouwmeester ? 29 september 2015

Zoals reeds bekend besliste de Vlaamse Regering in juni 2015 toch om terug een Bouwmeester aan te stellen. Hiermee kwam ze op haar stappen terug, want in het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse Regering klonk het nog resoluut dat er geen Bouwmeester maar een "Bouwmeestercollege" met adviserende rol op het departement Ruimtelijke Ordening zou opgericht worden. Luid protest was het gevolg. Iedereen met wat know-how in de sector erkent immers dat het Bouwmeesterschap sinds zijn ontstaan in 1998 een overtuigende impact heeft gehad op de architecturale kwaliteit in Vlaanderen. Beetje bijsturing op een aantal punten moest wel volgens de sector, maar een vervanging van de Bouwmeester door een Bouwmeesterscollege ingebed in het departement Ruimtelijke Ordening ? No way. Het was een bevraging van de sector door Idea-consult die de Vlaamse Regering tot andere inzichten bracht. En toegegeven : het advies dat Idea-consult in een gedetailleerd en bijzonder inhoudelijk rapport afleverde, werd door de Vlaamse Regering netjes gevolgd.Enkel advies rond selectie werd niet overgenomen

Op één opvallend punt na : de selectie van de Bouwmeester. In het rapport van Idea-consult wordt gewaarschuwd : "Het vinden van geschikte figuren voor het Bouwmeesterschap wordt vermoedelijk geen sinecure. Goede profielen vinden die bereid zijn om hun architectuurpraktijk een tijd op non actief te zetten of drastisch in te perken, wordt moeilijk". En dus stelt Idea voor om ofwel te werken met een selectiecommissie (bijv. gewezen bouwmeesters, vertegenwoordiging werkveld en academisch personeel, buitenlandse experts). Ofwel met een selectiebureau waar positieve ervaringen mee waren bij de aanwerving van de eerste bouwmeester in 1998 (opstellen van een lijst van informanten uit de academische, culturele, journalistieke, politieke en architectenwereld, een lijst van potentiele kandidaten, een longlist en een shortlist. Shortlist wordt gehoord door de minister een beperkte groep van deskundigen, regering beslist). 

Nieuwe Bouwmeester geselecteerd volgens procedure leidend ambtenaar

Deze aparte selectie voor onze nieuwe bouwmeester gaat dus niet door. In de plaats daarvan besliste de Vlaamse Regering  : "AgO (het agentschap voor Overheidspersoneel, dienst binnen de Vlaamse administratie) begeleidt de selectieprocedure en werkt met het Departement Kanselarij en bestuur het selectiereglement en het functieprofiel uit". En tot slot : "De selectieprocedure verloopt gelijklopend aan een selectieprocedure voor een leidend ambtenaar".

Enerzijds erkent de regering dus het belang van een dynamisch en  onafhankelijk bouwmeesterschap, anderzijds zal die belangrijke en begeesterende man of vrouw geselecteerd worden via de procedure voor een leidend ambtenaar.  Wat een gemiste kans. Want is een leidend ambtenaar niet vooral iemand die sturing geeft en beslissingen neemt, terwijl de rol van het bouwmeesterschap expliciet omschreven wordt als "begeleidend, adviserend, inspirerend, initiërend" ? En uiteindelijk rest de vraag : hoe onafhankelijk wordt de bouwmeester die zelf onder het administratief gezag staat van de leidend ambtenaar van et Departement Kanselarij en Bestuur  ?

Ingrid Pira, vlaams parlementslid voor Groen, lid van de commissie Binnenlands Bestuur

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren